W 2003 roku zdobyliśmy zaszczytny tytuł "Szkoła z Klasą",

uczestnicząc w akcji Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej

pod patronatem Prezydenta RP.

 

Do pierwszej edycji akcji przystąpiliśmy we wrześniu 2002r. “Szkoła z Klasą” to wielka ogólnopolska do której przystąpiło ok. 4500 szkół podstawowych i gimnazjów z całego kraju, jednak tylko ok. 3500 szkół dokonało wyboru 6 zadań, które należało zrealizować aby uzyskać tytuł “Szkoły z Klasą”.

Celem organizatorów akcji było “...zasiać w polskich szkołach nowy sposób myślenia o oświacie, promować zasady wspierające nowoczesną, efektywną edukację, podnoszące jej poziom, chcemy oddziaływać na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywiać współpracę szkół z ich bliższą i dalszą okolicą, ze środowiskiem lokalnym.”

Nasz udział w akcji to wielka zbiorowa praca dyrekcji szkoły, wszystkich nauczycieli, duży wkład w realizację większości zadań mieli również uczniowie i ich rodzice. Warunkiem przystąpienia do akcji był wybór 6 zadań spośród 30.

Wszystkie zadania pogrupowane były według 6 zasad, według których powinna pracować każda nowoczesna szkoła, dbająca o swoich uczniów i poziom edukacji.

  • "Szkoła dobrze uczy każdego ucznia. Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania"
  • "Szkoła ocenia sprawiedliwie. Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, są oceniani według jasnych i jawnych zasad"
  • "Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat. Szkoła uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się wokół uczniów, w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy"
  • "Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości. Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata"
  • "Pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat. W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły"
  • "Szkoła przygotowuje do przyszłości. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury"