W 2011 roku zdobyliśmy prestiżowy tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów"

 

Jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów. Rok 2011 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Odkrywców Talentów. Pani Minister Katarzyna Hall zapoczątkowała akcję, w ramach której przedszkola i szkoły mogą ubiegać się o zaszczytny tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Otrzymują go placówki wyróżniające się systematyczną pracą z uczniami zdolnymi, gdzie nauczyciele odkrywają młode talenty, rozwijają je i promują a efektem wspólnej pracy są wyjątkowe dokonania i sukcesy uczniów. Nasza szkoła złożyła wniosek o przyznanie prestiżowego tytułu Szkoły Odkrywców Talentów i otrzymała go jako druga szkoła w powiecie i piętnasta w województwie lubelskim. We wniosku opisaliśmy pięć przykładów pracy naszych nauczycieli z uzdolnionymi uczniami w ramach zajęć pozalekcyjnych podczas ostatnich dwóch lat. Wspólna praca zaowocowała sukcesami uczniów w skali lokalnej, regionalnej a także ogólnopolskiej. 

Takimi osiągnięciami mogą pochwalić się: 
- Szkolny zespół instrumentalno- wokalny „ Piąty Anioł” prowadzony przez p. Bożenę Siekierdę
i p. Piotra Biłanta. Zespół działa w naszej szkole od kilku lat, skupia uczniów zainteresowanych grą na instrumentach, śpiewem, występami na forum publicznym. Grupa liczy 9 osób z różnych klas. Zajęcia odbywają się cotygodniowo a przed  występami nawet codziennie. Członkowie zespołu uświetniają swoimi występami rożne uroczystości i imprezy lokalne. Zdobyli I i II miejsce w Konkursie Piosenki Niepodległościowej, II miejsce w Przeglądzie Kolęd Różnych Narodów, I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Miłosnej w Języku. Angielskim, II miejsce w Przeglądzie Piosenki Lwowskiej.

- Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA pod kierunkiem p. J. Bekasa i p. P. Biłanta. Nauczyciele prowadzą zajęcia z zakresu gier zespołowych: piłka nożna, siatkówka, taekwondo, trzy razy w tygodniu są wyjścia na basen, w zimie na lodowisko. Członkowie UKS-u biorą udział w czwartkach lekkoatletycznych, meczach sparingowych z innymi szkołami i innych zawodach.. Ostatnio wywalczyli III miejsce w Mistrzostwach Zamościa w Jeździe na Rolkach, III miejsce w Gimnazjadzie Piłkarskiej, III miejsce w I Kresowym Festiwalu Młodzieży Polonijnej w Piłce Nożnej.

- Innowacja teatralno-medialna „W świecie teatru i mediów” prowadzona przez  panią Joannę Mudę  i panią Edytę Wilczyńską-Krawiec. Uczniowie raz w tygodniu zgłębiają sztukę dziennikarską m.in. na warsztatach prowadzonych w MDK. Odwiedzają redakcje gazet lokalnych. Przy tworzeniu własnej gazetki LOGOS praktycznie ćwiczą umiejętności dziennikarskie. Opracowują i przedstawiają różne inscenizacje, współpracują z teatrami. Efekty ich pracy to m.in. jasełka dla młodzieży gimnazjum, rodziców i członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych FENIKS, Dzień Życzliwości w OREW, Dzień Patrona Szkoły, I miejsce w Międzyszkolnym Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych,  udział w Wieczorze Marzeń w Zamojskim ZOO.

- Koła języków obcych pracujące pod opieką  p. L. Mróz i p. B. Siekierdy. Ważnym atutem jest współpraca szkoły z Ambasadą Francuską a priorytetowe działania to przygotowanie uczniów do konkursów, tłumaczenie tekstów literackich, praca z uczniami prezentującymi wiersze i piosenki w językach obcych podczas szkolnych uroczystości, oglądanie filmów w j. angielskim i francuskim oraz dyskusja o nich, wycieczka do Paryża. Do ważnych dokonań należy zaliczyć Dni Języków Obcych w gimnazjum, obchody Święta Frankofonii, tytuł finalisty ogólnopolskiego konkursu UCZĘ SIĘ JĘZYKA FRANCUSKIEGO PONIEWAŻ, I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Piosenki Miłosnej w Języku Angielskim.

- Koło biblioteczne prowadzone przez p. M. Garbuz. Uczniowie zajmują się na zajęciach wyszukiwaniem wierszy, scenariuszy wykorzystywanych podczas szkolnych uroczystości i konkursów recytatorskich,  sami układają scenariusze przedstawień, redagują gazetki ścienne, wykonują okolicznościowe prezentacje multimedialne, uczestniczą w spotkaniach autorskich z pisarzami, przygotowują konkursy literackie i recytatorskie. Najważniejsze wydarzenia to spotkania autorskie w Filii Książnicy Zamojskiej z pisarką regionu- Dzieckiem Zamojszczyzny p. Julią Rodzik, autorami książek dla młodzieży: A. Tyszko, A. Niemirskim, G. Bąkiewicz, Konkurs Walentynkowy DEDYKACJA WIERSZEM, konkurs MOJE SPOTKANIE ZE SŁOWACKIM.

 

Dnia 7 kwietnia 2011r. w Ratuszu spotkali się reprezentanci Szkół i Miejsc Odkrywania Talentów
w Zamościu. Utalentowani uczniowie i wychowankowie placówek otrzymali od Prezydenta Miasta Zamość dyplomy potwierdzające honorowy tytuł Talent - Zamość 2011. Wśród wyróżnionych było dwanaścioro uczniów z Gimnazjum Nr 1. Podczas uroczystości zaprezentował się nasz szkolny zespół instrumentalno-wokalny „Piąty Anioł” w piosence „Wolność”.

 

Po uroczystościach w Ratuszu, w sali gimnastycznej gimnazjum rozpoczęła się gala z okazji otrzymania przez naszą szkołę prestiżowego tytułu Szkoły Odkrywców Talentów. Odsłonięcie tablicy połączone było z pokazem umiejętności uczniów. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: pani Anna Dudek-Janiszewska –Wicekurator Oświaty w Lublinie, pan Jan Lelonek –Kierownik Oddziału Kuratorium w Zamościu, pan dr Kazimierz Chrzanowski –Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w Zamościu, o. Bruno Kalinowski –proboszcz parafii N.M.P w Zamościu oraz rodzice, przedstawiciele Szkoły Podst. Nr 7 i cała społeczność Gimnazjum Nr 1. 

Dzień Talentów rozpoczął się przemówieniem Pani Dyrektor Alicji Dubel oraz uroczystym przecięciem wstęgi przez zaproszonych gości. Pani Wicekurator Anna Dudek- Janiszewska przekazała na ręce Pani Dyrektor list gratulacyjny w imieniu Ministra Edukacji Narodowej – Pani Katarzyny Hall, świadczący o tym,że nasza szkoła „ przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży”.

 Po części oficjalnej najzdolniejsi uczniowie zaprezentowali trzynaście ciekawych pokazów. Rozpoczął je walc angielski, wśród występów znalazły się również: pokaz aerobiku, gimnastyka na równoważni, kabaret, występy wokalne, instrumentalne i taneczne. 

Zaprezentowane talenty uczniowskie wywarły na wszystkich duże wrażenie, o czym świadczyły wypowiedzi zaproszonych gości. Na koniec uroczystości każdy z uczestników gali otrzymał pamiątkowy dyplom. Nikt z zebranych nie miał wątpliwości że Gimnazjum Nr 1 zasłużyło na otrzymany tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.

Więcej fotografii >>>

ODKRYWAMY TALENTY

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 jest placówką, w której odkrywane są talenty!

Prowadzimy  zajęcia teatralno-recytatorskie w bibliotece szkolnej, muzyczno-wokalne, sportowe oraz dodatkowe lekcje z poszczególnych przedmiotów, rozwijające uzdolnienia uczniów.

 
W szkole powołani  zostali liderzy zdolności – p. Iwona Zgnilec i p. Maria Garbuz, którzy monitorują pracę z uczniami o wybitnych uzdolnieniach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. 

Wszechstronne zdolności uczniów są prezentowane podczas akademii, apeli, imprez okolicznościowych, wystaw oraz przy realizacji  dużych przedsięwzięć w środowisku lokalnym (np. koncert korczakowski).
Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają szansę zabłysnąć talentem!