W 2011 roku zdobyliśmy tytuł "Szkoła Dobrych Praktyk"

 

W 2011 roku nasza szkoła zgłosiła swój udział w projekcie "Szkoła Dobrych Praktyk" ogłoszonym przez Kuratora Oświaty w Lublinie. Partnerem medialnym przedsięwzięcia został "Dziennik Wschodni". Nadrzędnym celem projektu jest promocja ciekawych rozwiązań edukacyjnych. Złożyliśmy do Kuratorium wniosek,  w którym zostały przedstawione prowadzone  od kilku lat działania, mające na celu  pomóc uczniom w ciekawy sposób zdobywać wiedzę, rozwijać zainteresowania, kształtować osobowość młodego człowieka. 

Zgłosiliśmy nasze działania w 4 aspektach:

Lekcje pokazowe dla rodziców
Rodzice podczas zebrań lub Dni Otwartych mają możliwość obserwowania lekcji z zastosowaniem tablic interaktywnych. Odbyły się lekcje pokazowe z chemii, geografii, języka francuskiego i angielskiego. Szczególne emocje wśród rodziców wzbudzało obserwowanie własnych dzieci podczas pracy na takiej lekcji. Z kolei uczniowie chętnie wykonywali ćwiczenia interaktywne, wiedząc, że przyglądają im się rodzice. Korzyści z wykorzystania nowych środków dydaktycznych było kilka: uatrakcyjnienie prowadzonych zebrań z rodzicami; pokazanie rodzicom  pracy ich dziecka w szkole; przekonanie  rodziców  do  wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu i uczeniu się; pokazanie, że szkoła podąża za postępem i osiągnięciami; pozytywny wpływ na promocję szkoły w najbliższym środowisku; integracja zespołu klasowego; nawiązanie lub zacieśnienie współpracy szkoły z rodzicami

 Turniej Edukacyjny Szkół „Milionerzy” 
Organizowany cyklicznie w naszym gimnazjum jest rozszerzeniem i uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej szkoły oraz wspomaga promocję placówki w środowisku lokalnym. Pomysł został zaczerpnięty z turnieju telewizyjnego „Milionerzy” prowadzony jest w 6 kategoriach: humanistycznej, matematycznej, przyrodniczej, masmediów, sportu i rozrywki. Kolejne edycje turnieju organizowane są dla uczniów szkół podstawowych miasta Zamościa i okolic oraz dla uczniów naszego gimnazjum. Młodzież bardzo chętnie bierze udział w takiej właśnie formie nauki przez zabawę. Podczas imprezy na szeroką skalę wykorzystujemy technologię informacyjną.

 


Działalność w ramach Klubu Szkół Tolerancji

Nasza szkoła współpracuje z lokalnym środowiskiem osób niepełnosprawnych – jest to OREW, przedszkole i szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Feniks, Ogród Zoologiczny w Zamościu (organizacja imprezy dla osób niepełnosprawnych Dream Night). Działania, które podejmujemy w ramach współpracy to czytanie książek – realizacja programu Cała Polska czyta dzieciom, przygotowanie przedstawień i lekcji integracyjnych oraz Andrzejek i Dnia Życzliwości, włączenie się w  coroczną organizację  „Wieczoru Marzeń” w zamojskim ZOO. 

 


"Francuski jest łatwy"

Wprowadzenie innowacyjnego projektu „Francuski i kontaktujesz”- „Le français - c`est branché” jest kontynuacją działań podejmowanych przez Ambasadę Francji w celu popularyzacji języka francuskiego w województwie lubelskim. Polega on na połączeniu nauki języka francuskiego z tak ważnymi obecnie kompetencjami informatycznymi uczniów. Nauka języka odbywa się przy użyciu nowoczesnych technologii (tablica interaktywna, laboratorium językowe, Internet, komputery). Przeprowadza się lekcje języka francuskiego dla uczniów klas VI szkół podstawowych w Zamościu z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Uczniowie naszego gimnazjum biorą udział z sukcesami w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez Ambasadę Francji w Polsce: „Narysuj mi Szopena”, „Uczę się języka francuskiego, ponieważ…”


Kuratorium Oświaty uznało nasze działania za właściwe i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nasza szkoła została przyjęta do grona Szkół Dobrych Praktyk.

 

Nasze działania w ramach Szkoły Dobrych Praktyk w roku szkolnym 2011/12:

    - współpraca naszego gimnazjum z zamojskim ZOO - prezentacja PDF>>>

Nasze działania w ramach Szkoły Dobrych Praktyk w roku szkolnym 2012/13:

    - współpraca naszego gimnazjum z Muzeum Zamojskim i Biblioteką Pedagogiczną - plik PDF>>>