KONCERT KORCZAKOWSKI


Magiczny koncert

Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś miłą niespodziankę od Świętego Mikołaja. 
Tym potrzebom wyszła naprzeciw społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu, wystawiając dwukrotnie koncert korczakowski pt.: ”Wszędzie jedno słońce świeci”. W ten sposób nasza szkoła włączyła się w ogólnopolskie obchody Roku Janusza Korczaka. Imprezę zorganizowano pod patronatem honorowym Kuratora Oświaty w Lublinie. 


W przedsięwzięciu udział wzięło 75 osób (uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele, a także rodzice). Była to pierwsza impreza przygotowana dla środowiska lokalnego po integracji w zespół dwóch oddzielnych jednostek: Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 7. 


Mając możliwość wyboru artystów z tak dużego przedziału wiekowego, organizatorzy koncertu mogli pozwolić sobie na bogaty i urozmaicony program. Maluchy wzruszająco zarecytowały, dostosowane do ich poziomu, wiersze poświęcone pamięci Korczaka. Aby pokazać, że dzieci zawsze pozostają dziećmi, w każdej sytuacji, nawet najbardziej ekstremalnej, najmłodsi artyści wystąpili w starej, wszystkim znanej zabawie, „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Wybitnie uzdolnione aktorsko dziesięciolatki wystąpiły w inscenizacji fragmentu najbardziej znanej książki J. Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”. 


Aby podkreślić tragizm okresu okupacji i biografii bohatera koncertu gimnazjaliści bardzo sugestywnie zaprezentowali na scenie tamte wydarzenia, wykorzystując utwory poetyckie i muzyczne. Podczas koncertu wykonano tak znane utwory jak: ”Dziwny jest ten świat”, „Jaskółka”, „Zdumienie”, „Do kołyski”, fragmenty „Skrzypka na dachu”, „Był sobie król” i wiele innych. 


Przy konstruowaniu programu koncertu mieli szanse pokazać swoje zdolności, zarówno recytatorzy, jak i aktorzy, wokaliści, instrumentaliści. Wierszom i piosenkom towarzyszył akompaniament fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary i fletu, albowiem uczniów wspomagali również nauczyciele (fortepian, flet i gitara). Dużym wsparciem służyli rodzice uczniów przygotowując rewelacyjne stroje dla aktorów z „epoki Króla Maciusia”, grając rolę kronikarza na scenie, przytaczając dramatyczny fragment wspomnień Korczaka, recytując, zbyt trudny może dla ucznia na poziomie gimnazjum, wiersz.


Dwukrotnie 384-osobowa widownia wypełniła się po brzegi. Pierwszy koncert odbył się o godzinie 12.00. Przybyli na niego zaproszeni goście reprezentujący władze miejskie i oświatowe, przedstawiciele kuratorium oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie zamojskich szkół i placówek. Bardziej magiczny w swojej atmosferze był jednak koncert o godzinie 16.00. adresowany do całej społeczności Zespołu Szkół nr 2. Z okazji mikołajek uczniowie sprawili swoim występem wzruszającą niespodziankę rodzicom, dziadkom, krewnym i przyjaciołom. Szczególnego znaczenia dodawała obecność na sali tak szacownych gości, jak Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marian Rojek, proboszcz parafii OO. Franciszkanów o. Andrzej Zalewski oraz gospodarz obiektu, który użyczył gościnności organizatorom  ppłk Tadeusz Nastarowicz. Wspaniały mikołajkowy prezent wykonawcy zrobili również swoim nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie i organizację koncertu. 


Nad scenariuszem i przygotowaniem uczniów czuwały: p. J. Muda, p. M. Garbuz. Oprawą muzyczną zajmowała się p. K. Beda. Za scenografię odpowiedzialna była p. A. Sawiniec-Szczech, która wraz z p. M. Słomianowską zorganizowała towarzyszący koncertowi konkurs plastyczny. Najmłodszym artystom, wymagającym przecież najwięcej troski, opieką służyła p. B. Stasiuk. Całość przygotowań koordynowała Pani Dyrektor Alicja Dubel. 
Nagrodą za dwumiesięczny wkład pracy dla wykonawców i opiekunów były łzy wzruszenia na widowni, gorące brawa, podziękowania i gratulacje wpisane do kroniki szkolnej.   

Więcej fotografii>>

(Zdjęcia: firma Spektrum i p. Rafał Franczak)