Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2018-2019

Apel_Pani_Minister.pdf>>>

NNW_Oswiata_opis_zakresu_rok_szkolny_2018-2019.pdf

NNW_Oswiata_oswiadczenie_przedstawiciela_ubezpieczonego_grupowe.pdf

NNW_Oswiata_oswiadczenie_przedstawiciela_ubezpieczonego_indywidualne.pdf

NNW_Oswiata_zgloszenie_szkody.pdf

NNW_Oswiata_zgloszenie_szkody_skrot.pdf

Stypendia socjalne i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2018-2019 
- informacje dla rodziców

Procedura dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych>>>

Wzór oświadczenia do stypendium szkolnego

Wzór-Oświadczenie.doc>>>

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów

List>>>

Zgody

Zgoda_na_wycieczkę.docx

Pozwolenie na zawody sportowe.dox

Informacja o warunkach ubezpieczenia

-Ogólne warunki.pdf
-Ubezpieczenie NNW.pdf

"Podwórko Talentów NIVEA" - ogłoszenie
„Podwórko Talentów NIVEA” w czasie zajęć lekcyjnych od 8.00 – 15.00 jest udostępniane tylko uczniom Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu.

Po zakończonych zajęciach lekcyjnych do godz. 20.00 każdego dnia oraz w godz. 8.00 -20.00 w dniach, w których nie odbywają się zajęcia szkolne, podwórko udostępniane będzie dzieciom w wieku od 3 do 12 lat będących pod opieką osoby dorosłej.

Wszyscy korzystający mają obowiązek zapoznania się z regulaminem korzystania z placu zabaw.

 

Aplikacja dziennika elektronicznego do pobrania

Dzienniczek+ to aplikacja mobilna, która pozwala rodzicom i uczniom korzystać przez telefon z najważniejszych informacji e-dziennika UONET+. Kliknij na ikonę lub ten link aby wejść na stronę pobierania>>>

Podręcznik do Witryny  Dziennika Elektronicznego dla Rodziców

    Podręcznik do witryny dziennika elektronicznego  - podręcznik.PDF>