GRONO PEDAGOGICZNE GIMNAZJUM NR 1 W ZAMOŚCIU

 

Język polski

mgr Alicja Dubel - dyrektor szkoły:
mgr filologii polskiej, studia podyplomowe z języka polskiego, 
studia podyplomowe "Zarządzanie w oświacie", egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych, egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN, nauczyciel dyplomowany


mgr Joanna Muda
mgr filologii polskiej, studia podyplomowe z języka polskiego i historii, egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych, szkolenie –opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego, nauczyciel dyplomowany
mgr Edyta Wilczyńska - Krawiec
mgr filologii polskiej, studia podyplomowe z historii, egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych, egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego, egzaminator egzaminu ósmoklasisty  z języka polskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Zgnilec
mgr filologii polskiej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe - pedagogika opiekuńczo-wych. z elementami profilaktyki, nauczyciel mianowany
 
Matematyka

mgr Jolanta Krywko - vice-dyrektor
mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe matematyka z  elementami informatyki, studia podyplomowe z informatyki, egzaminator OKE -
egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Kosiarska 
mgr matematyki, nauczyciel mianowany

mgr Aleksandra Luchowska –Bartnik 
mgr fizyki, lic. w zakresie nauczania fizyki i matematyki, studia podyplomowe informatyka nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Sawicka  
mgr inżynieria sanitarna, studia podyplomowe matematyka z podstawami informatyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Wilkołazka
mgr ekonomiki pracy i polityki społecznej, studia podyplomowe matematyka z elementami informatyki,kurs kwalifikacyjny w zakresie sztuki,  nauczyciel dyplomowany

Język angielski

mgr Lidia Mróz
mgr filologii angielskiej, nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Szuwara
mgr filologii angielskiej, nauczyciel dyplomowany
Język niemiecki

mgr lic. Bożena Siekierda
mgr filologii romańskiej, licencjat filologii germańskiej, egzamin międzynarodowy “Zertifikat Deutsch”, nauczyciel dyplomowany

Język francuski

mgr  Marta Kuryło
mgr filologii romańskiej, nauczyciel dyplomowany

Język hiszpański

mgr Katarzyna Palonka  
mgr filologii romańskiej, nauczyciel kontraktowy

Historia, Wiedza o Społeczeństwie

mgr Małgorzata Drozd 
mgr historii, nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Bojarczuk
mgr historii, nauczyciel
dyplomowany

Biologia, Wychowanie do Życia w Rodzinie

mgr Marta Majewska
mgr biologii, podyplomowe studia – "Nauczanie przyrody na drugim etapie" oraz "Edukacja dla bezpieczeństwa", kwalifikacje z zakresu zajęć edukacyjnych „Wiedza o życiu seksualnym człowieka", nauczyciel dyplomowany
Geografia

mgr Anna Kwiatkowska-Stankiewicz
mgr geografii, studia podyplomowe: Przedsiębiorczość dla nauczycieli oraz Administracja publiczna, nauczyciel dyplomowany

Fizyka

mgr Mariusz Mielnik
mgr fizyki, studium nauczycielskie – specjalność praca - technika, nauczyciel dyplomowany
 
Chemia

mgr Elżbieta Danilewicz
mgr chemii, studia podyplomowe w zakresie nauczania chemii i doradztwa metodycznego, studia podyplomowe z zakresu nauczania przyrody,
kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno -przyrodniczych, nauczyciel dyplomowany
Plastyka, Zajęcia Artystyczne

mgr Marta Słomianowska
mgr wychowania plastycznego, studia podyplomowe
 z j. polskiego i historii, nauczyciel dyplomowany

Wiedza o społeczeństwie, Zajęcia Techniczne, Wychowanie do Życia w Rodzinie

mgr Anna Sawiniec - Szczech
mgr wychowania plastycznego, studia podyplomowe “Wiedza 
o społeczeństwie i edukacja europejska”, kurs kwalifikacyjny
 “Wychowanie do życia w rodzinie”, podyplomowe studia z zakresu nauczania techniki,  nauczyciel dyplomowany

 

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marta Majewska
mgr biologii, podyplomowe studia – "Nauczanie przyrody na drugim etapie" oraz "Edukacja dla bezpieczeństwa", kwalifikacje z zakresu zajęć edukacyjnych „Wiedza o życiu seksualnym człowieka", nauczyciel dyplomowany
Muzyka

mgr Katarzyna Beda
mgr edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej,
kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, nauczyciel mianowany
Informatyka

mgr Małgorzata Bożek
mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe z informatyki, studia podyplomowe z matematyki,  nauczyciel dyplomowany
 

 

 

 

Wychowanie fizyczne

mgr Jerzy Bekas
mgr wychowania fizycznego, studia podyplomowe na kierunku wychowanie fizyczne, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, instruktor tenisa, pływania i piłki ręcznej, sędzia tenisa ziemnego, pływania i lekkiej atletyki,  nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Kozłowska - urlop
mgr wychowania fizycznego, instruktor narciarstwa, rekreacji ruchowej, nauczyciel dyplomowany
mgr Piotr Biłant
mgr wychowania fizycznego, nauczyciel mianowany, instruktor TAEKWON-DO, instruktor kulturystyki i fitness

mgr Jacek Pysiewicz
mgr wychowania fizycznego, instruktor: rekreacji ruchowej, jeździectwo, narciarstwo zjazdowe, pływanie, kajakarstwo, nauczyciel mianowany, 

mgr Radosław Witkowski
mgr wychowania fizycznego, trener klasy I i IIw piłce nożnej,  nauczyciel mianowany, 

mgr Rafał Kiecana  
mgr z pp wychowanie fizyczne n-l kontraktowy

Religia

mgr Joanna Bulak

mgr teologii, nauczyciel dyplomowany
Pedagog

mgr Beata Soboń 
mgr pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki terapeutycznej
, nauczyciel dyplomowany

mgr Jadwiga Beńko  
mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, n-l dyplomowany

mgr Małgorzata Józefowicz-urlop
mgr psychologii, nauczyciel dyplomowany 

Biblioteka

mgr Maria Garbuz
mgr bibliotekoznawstwa, nauczyciel mianowany

Centrum multimedialne

Katarzyna Wyka  
wyż. lic pedagogika specjalność –profilaktyka społeczna i resocjalizacja
, nauczyciel stażysta

Nauczanie włączające

mgr Waldemar Orzechowski  
mgr historii, studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie, studia podyplomowe z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, studia podyplomowe z nauczania zdalnego (e-learning), studia podyplomowe z przedsiębiorczości, studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, egzaminator OKE egzaminu maturalnego z historii, nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Karwowska   
mgr filologii polskiej, studia podyplomowe - autyzm, kurs kwalifikacyjny –oligofrenopedagogika, nauczyciel kontraktowy