We wrześniu 2006r. zespół nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Zamościu zdobył tytuł "Nauczyciel z klasą" - w programie akcji "Szkoła z klasą", organizowanej przez Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

 Skład zespołu:

Joanna Muda (nauczyciel j. polskiego), Ewa Pendyk (nauczyciel informatyki), Anna Sawiniec – Szczech (nauczyciel plastyki i techniki), Edyta Wilczyńska - Krawiec (nauczyciel j. polskiego).

Koordynatorem programu w szkole była Ewa Pendyk.

Praca w programie “Nauczyciel z klasą” trwała przez cały rok szkolny 2005/2006.

Celem akcji było przedstawienie mistrzowskiego warsztatu pracy nauczycieli, którzy wykonali wszystkie wymagane regulaminem akcji zadania i stosują w swojej pracy nowoczesne metody dydaktyczne, np. ocenianie kształtujące, pracę metodą projektów, nauczanie z zastosowaniem metod aktywnych.

Zespół nauczycieli pracował razem, opracował plany działania, zasady współpracy wewnątrz zespołu oraz z przydzielonymi przez organizatorów szkołami.

Zadaniem każdego nauczyciela jest zrealizowanie 4 zadań – sprawności. Pierwsza sprawność "Nauczycielu odejdź od tablicy" wymagała opublikowania na stronach “Szkoły z klasą” prezentacji scenariuszy lekcji z wykorzystaniem metod aktywnych. Scenariusze musiały ściśle spełnić warunki publikacji narzucone przez organizatorów.

Zespół nauczycieli pracował wspólnie nad drugą sprawnością "Nauczycielu pracuj metodą projektów". Efektem pracy jest projekt "Mickiewicz znany i nieznany". Projekt został zaprezentowany podczas Dni Otwartych Szkoły. W projekcie wzięło udział wielu uczniów naszego gimnazjum. Uczniowie przygotowywali prace plastyczne i literackie na temat naszego Patrona, inscenizacje jego utworów oraz prezentację multimedialną "Postać i twórczość Adama Mickiewicza inspiracją dla artystów".

Wiosną 2006 roku nauczyciele opublikowali na stronach “Szkoły z klasą” scenariusze lekcji z zastosowaniem oceniania kształtującego. Było to związane z realizacją trzeciej sprawności projektu "Nauczycielu oceniaj tak, by pomóc się uczyć".

Przez cały czas trwania programu realizowano sprawność czwartą "Uczeń też człowiek". Nauczyciele opisywali swoje metody pracy z młodzieżą: głębsze poznawanie uczniów, pytanie uczniów o opinię, przedstawianie nauki jako wspólnego wyzwania, przygody intelektualnej.

Udział w programie “Nauczyciel z klasą” wymagał dużego zaangażowania nauczycieli i współpracy z uczniami. Dzięki indywidualnej pracy każdego z nauczycieli, pracy całego zespołu oraz współpracy nauczycieli z uczniami, nasz udział w programie zakończył się sukcesem i teraz możemy się pochwalić nie tylko zaszczytnym tytułem "Szkoły z klasą", ale również "Nauczycielami z klasą".

We wrześniu 2006 roku nasze gimnazjum otrzymało dyplom akcji, dyplomy "Nauczycieli z klasą" otrzymali wszyscy nauczyciele – członkowie zespołu zadaniowego.

Dokumentem pracy zespołu zadaniowego jest nasza strona www akcji "Nauczyciel z klasą"