NASZE GIMNAZJUM W ŚRODOWISKU LOKALNYM

  

KONCERTY PAPIESKIE

Dnia 07.04.2005 roku, pięć dni po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II,  na Rynku Wielkim odbył się uroczysty koncert "Zamość - Papieżowi" w którym wzięli udział nasi uczniowie. Sześć lat później nasze gimnazjum zorganizowało uroczysty koncert dziękczynny ku czci wielkiego Papieża Polaka pod hasłem „Dlatego Święty”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli J. E. Ks. Biskup Wacław Depo i Prezydent Miasta Zamość, pan Marcin Zamoyski. Koncert odbył się w dniu 05.05.2011 r. o godzinie 11.00 i 17.00 w sali dawnego Klubu Garnizonowego. 

Koncert dziękczynny z okazji beatyfikacji Papieża Polaka Jana Pawła II został przedstawiony ponownie mieszkańcom naszego miasta dnia 20.06.2011r. na Rynku Wielkim w Zamościu, w ramach imprez towarzyszących Zamojskiemu Latu Teatralnemu. Pomysłodawcą i reżyserem tego niezwykłego widowiska była p. Dyrektor Alicja Dubel.

 

WIGILIE MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA NA RYNKU WIELKIM

Bierzemy udział w corocznych, tradycyjnych spotkaniach wigilijnych mieszkańców miasta Zamościa na Rynku Wielkim. Nasz zespół wokalno - instrumentalny śpiewa kolędy.

 

UDZIAŁ W ŻYCIU PARAFII ZWIASTOWANIA NMP OJCÓW FRANCISZKANÓW

 Bierzemy udział w życiu parafii Zwiastowania NMP ojców Franciszkanów w Zamościu. Nasi uczniowie biorą udział w oprawie Mszy Św., uczestniczą w scholi "Ad maiorem Dei gloriam", uczestniczą w rekolekcjach oraz przedstawiają w kościele Jasełka i prezentują montaże słowno - muzyczne z okazji Dni Papieskich.

      

Dnia 2 marca 2011 roku naszą szkołę odwiedził Wyjątkowy Gość Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wacław Depo Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Na spotkanie z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym oraz uczniami Ksiądz Biskup przybył w towarzystwie proboszcza parafii ojców Franciszkanów pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny – Ojca Bruno Kalinowskiego.

 

BRALIŚMY UDZIAŁ W OBCHODACH X-LECIA GIMNAZJÓW

01.04.2009 roku w sali widowiskowej Klubu Garnizonowego w Zamościu odbyła się uroczystość 10-lecia zamojskich gimnazjów. W spektaklu jubileuszowym brali udział uczniowie i nauczyciele z naszego gimnazjum.

 

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tradycją naszego gimnazjum jest coroczne przedstawienie Jasełek podczas uroczystej wieczerzy wigilijnej w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych FENIKS.

Od wielu lat współpracujemy z Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym w Zamościu. Organizujemy lekcje integracyjne, przedstawienia, wystawy prac, imprezy integrujące np. "Andrzejki", "Dzień Życzliwości".

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAMOJSKIM ZOO

”Dreamnight at the zoo” czyli „Wieczór Marzeń w Zamojskim ZOO” to spotkania dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych wraz z rodzinami na terenie ogrodu zoologicznego. Nasi uczniowie uczestniczyli w "Wieczorach Marzeń". Przedstawienia dla wszystkich uczestników przygotowali wspólnie uczniowie naszego gimnazjum i wychowankowie OREW.
  

Nasi uczniowie biorą udział w lekcjach dydaktycznych w w zamojskim ZOO.

Dyrektor zamojskiego ZOO p. Grzegorz Garbuz został zaproszony przez uczniów naszego gimnazjum na lekcję wychowawczą. Temat lekcji był kontrowersyjny "Ogród Zoologiczny - raj czy więzienie?" Mimo długiej dyskusji temat nie został wyczerpany, więc może być kontynuowany na kolejnych lekcjach dydaktycznych w zamojskim Ogrodzie Zoologicznym.

 

SPRAWUJEMY PATRONAT NAD POMNIKIEM BATALIONÓW CHŁOPSKICH

Uczniowie naszego gimnazjum od roku 2007 sprawują opiekę nad pomnikiem Batalionów Chłopskich na mocy Honorowego Aktu Patronackiego, nadanego przez Prezydenta Miasta Zamość.

W związku z powierzonym szkole obowiązkiem, Samorząd Uczniowski corocznie bierze udział w pracach porządkowych wokół pomnika oraz zapala znicze, składając w ten sposób hołd tym, którzy poświęcili swe życie za miliony Polaków, za to, „byśmy my teraz mogli żyć”.