Od 1 września  2017 r. Gimnazjum nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 7

funkcjonują jako Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Adama Mickiewicza w Zamościu.

 

Dyrekcja:

Dyrektor  - mgr Alicja Dubel

V-ce dyrektor - mgr Jolanta Krywko

V-ce dyrektor - mgr Iwona Kurzempa-Sarzyńska