ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

WRZESIEŃ

01.09.2018r. – 79 rocznica napaści Niemiec na Polskę - Manifestacja patriotyczna –Rotunda Zamojska

03.09.2018r.  -  Inauguracja roku szkolnego 2018/19

13.09.2018r.  – Rada Pedagogiczna-przedstawienie planu nadzoru, zespół wychowawczy

17.09.2018r.  - 79-ta rocznica agresji sowieckiej na Polskę - manifestacja patriotyczna na Rotundzie Zamojskiej

20.09.2018. - zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas  - wybory trójek klasowych,                        

27.09.2018r.  -  20 rocznica ustanowienia przez Sejm RP Dnia Podziemnego Państwa Polskiego

PAŹDZIERNIK

15.10.2018r.- uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

16.10.2018r. - Dzień Papieski – apel

18.10.2018r. – uroczyste ślubowanie klas I sp

25.10.2018r.- zespół wychowawczy

 LISTOPAD

08.11.2018r. Zebrania z rodzicami ,Dzień Otwartej Szkoły

11.11.2018r. – Manifestacja patriotyczna na Rynku Wielkim  z okazji Dnia Niepodległości                   

12.11.2018r. - akademia z okazji Dnia Niepodległości

15.11.2018r.- zespół wychowawczy

29.11.2018r .- Andrzejki dla sp , gim -  dyskoteka

GRUDZIEŃ

13.12.2018r. - zespół wychowawczy

20.12.2018r. zebranie z rodzicami, Dzień Otwartej Szkoły, poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach
na I semestr,  Jasełka dla rodziców

21.12.2018r. – Dzień Patrona. Jasełka szkolne

23.12.2018r. – 31.12.2018r.- zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

10.01.2019r . - zespół wychowawczy

14.01.2019r  - ustalenie ocen śródrocznych i poinformowanie  o nich uczniów

17.01.2019r. - klasyfikacja za I semestr

24.01.2019r. – semestralne zebranie z rodzicami, Dzień Otwartej Szkoły

31.01.2019r. - plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

Termin do ustalenia - bal gimnazjalny

LUTY

7.02.2019r. - zabawa karnawałowa dla uczniów  szkoły podstawowej i gim.

11.02-24.02.2019r.- ferie zimowe- przerwa międzysemestralna

MARZEC

21.03.2019r. - zespół wychowawczy

25-27.03.2019r. – rekolekcje wielkopostne

28.03.2019r. – zebranie z rodzicami, Dzień Otwartej Szkoły

KWIECIEŃ

4.04.2019r. – szkolenie zespołów nadzorujących przebieg egzaminów

EGZAMIN GIMNAZJALNY                                              

10.04.2019r.  -  część humanistyczna

11.04.2019r.    część matematyczno-przyrodnicza

12.04.2019r.  -  część językowa

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

15.04.2019r.  -  język polski

16.04.2019r.    matematyka

17.04.2019r.  -  język obcy

18- 23.04.2019r.- przerwa świąteczna

MAJ

3.05.2019r. Rocznica Konstytucji 3 Maja -  manifestacja patriotyczna na Rynku Wielkim

9.05.2019r.-zespoł wychowawczy

23.05.2019r.– zebranie z rodzicami, informacja o przewidywanych ocenach rocznych i  zagrożeniach

ocenami niedostatecznymi, Dzień Otwartej Szkoły, Święto Rodziny

31.05.2019r.– Dzień Dziecka – Dzień sportu

CZERWIEC

12.06.2019r. – wystawienie ocen końcowych i poinformowanie o nich uczniów

13.06.2019r.- posiedzenie klasyfikacyjne

17. 06.2019r. – egzaminy klasyfikacyjne

21.06.2019r.– uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Do uzgodnienia – plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

W szkole podstawowej i gimnazjum:

2 listopad 2018r.

10,11,12  kwietnia 2019r. – egzamin gimnazjalny

15,16,17  kwietnia 2019r. – egzamin ósmoklasisty

2 maj 2019r.

 

Spotkania  z rodzicami

20.09.2018r.- zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas  - wybory trójek klasowych

08.11.2018r. – zebranie z rodzicami, Dzień Otwartej Szkoły

20.12.2018r. - zebranie z rodzicami, Dzień Otwartej Szkoły, poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach

24.01.2019r. - semestralne zebranie z rodzicami, Dzień Otwartej Szkoły

28.03.2019r. - zebranie z rodzicami, Dzień Otwartej Szkoły

23.05.2019r. - zebranie z rodzicami, informacja o przewidywanych ocenach rocznych i  zagrożeniach

ocenami niedostatecznymi, Dzień Otwartej Szkoły.

 

Zespoły wychowawcze:

13.09.2018r.

25.10.2018r.

15.11.2018r.

13.12.2018r.

10.01.2019r.

21.03.2019r.

9.05.2019r.