BIBLIOTEKA
 

OPIEKUN BIBLIOTEKI - MGR MARIA GARBUZ

    Biblioteka szkolna funkcjonuje od 1 września 1999 roku. Początkowo mieściła się w jednym pomieszczeniu w budynku szkoły. We wrześniu 2000 r. cały księgozbiór przeniesiony został do stojącego w bliskim sąsiedztwie budynku. Biblioteka otrzymała wówczas cztery pomieszczenia: w jednym znajduje się wypożyczalnia z kartoteką uczniów i komputer ze stanowiskiem dla nauczyciela bibliotekarza, w drugim – literatura piękna z lekturami, w trzecim mieści się literatura popularnonaukowa z księgozbiorem podręcznym, w czwartym pomieszczeniu – czytelnia, a od września 2006 roku Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, wyposażone w cztery komputery ze stałym dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne, przeznaczone do użytku uczniów i nauczycieli.

    Obecnie księgozbiór biblioteki szkolnej liczy ponad 9000 woluminów. Oprócz książek biblioteka gromadzi również płyty CD oraz kasety video.

    Jako nauczyciel bibliotekarz staram się rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów organizując różne imprezy czytelnicze: konkursy, akademie, wycieczki do Biblioteki Miejskiej, gazetki i wystawki tematyczne.

    Poprzez różne formy upowszechniania czytelnictwa przygotowuję uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym, uczę ich kultury osobistej, szacunku dla gości oraz miejsc związanych z kulturą, a także właściwego zachowania się na imprezach szkolnych.

    Jestem Koordynatorem ogólnopolskiej kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". Współpracuję z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Zamościu, w którym realizujemy program "Czytanie zbliża". Raz w miesiącu uczniowie pod moim kierunkiem czytają bajki, baśnie i wiersze wychowankom tego Ośrodka. Ponadto wspólnie przygotowujemy lekcje integracyjne. Więcej o lekcjach integracyjnych na stronie o Szkolnym Klubie Tolerancji. Fotografie z lekcji integracyjnych w galeriach fotografii  oraz na stronie z relacją o początkach Klubu Szkół Tolerancji w naszym gimnazjum .

    Nawiązałam również współpracę z filią nr 4 Biblioteki Publicznej przy ul. Peowiaków. W ramach  współpracy z Książnicą Zamojską uczniowie biorą udział w spotkaniach autorskich, o których więcej na stronie głównej naszej witryny.

 

 GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek 8:00 - 14:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 14:00