BAZA SZKOŁY:

 

Nasze gimnazjum dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Jesteśmy małą szkołą, dobrze wyposażoną  w nowoczesny multimedialny sprzęt wspomagający proces dydaktyczny.

 Posiadamy 3 laboratoria do nauki języków obcych, w tym dwa wyposażone w tablice interaktywne i multimedialne zestawy komputerowe z dostępem do sieci Internet, w jednym z tych laboratoriów zainstalowano również wizualizer. 

2 nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażono w tablice interaktywne z multimedialnymi zestawami komputerowymi posiadającymi dostęp do Internetu oraz wyposażonymi w oprogramowanie dydaktyczne, sale lekcyjne wyposażone są w zestawy komputerowe, projektory multimedialne i ekrany projekcyjne, pracownia multimedialna wyposażona jest w sprzęt audiowizualny oraz ekran projekcyjny z możliwością używania Mobilnego Zestawu Multimedialnego. Stopniowo wzbogacamy naszą bazę dydaktyczną - już prawie wszystkie sale posiadają stacjonarne zestawy komputerowe z projektorem multimedialnym oraz ekranem. Wszystkie sale lekcyjne mają dostęp do Internetu.

Mamy również nowoczesną pracownię komputerową pozyskana z Europejskich Funduszy Społecznych  ze stałym łączem do Internetu (w pracowni 15 stanowisk komputerowych dla każdego ucznia z grupy) oraz własną bibliotekę z bogatym księgozbiorem, z Multimedialnym Centrum Informacji - komputery w czytelni ze stałym dostępem do sieci Internet

 

Zajęcia sportowe odbywają się w pełnowymiarowej, wyremontowanej sali gimnastycznej oraz sali fitness i na odnowionym boisku szkolnym. W szkole odnowiono również toalety dla uczniów. Uczniowie korzystają również z gabinetu medycznego, szatni i stołówki

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII FOTOGRAFII NASZYCH PRACOWNI