Herb Zamościa

"Takimi zwykły być Rzeczypospolite
jakimi są obyczaje i wykształcenie ich obywateli..."

Jan Zamoyski

 

 

    Słowa te wypowiedział Jan Zamoyski - założyciel naszego miasta podczas otwarcia w 1594 roku Akademii Zamoyskiej - trzeciej  po Akademi Krakowskiej i Wileńskiej, wyższej uczelni w Polsce. Obecnie nasze miasto należy do najcenniejszych w naszym kraju i na świecie - zostało wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Wirtualną wędrówkę po "Padwie Północy" i "Perle Renesansu" - jak w przenośni nazywa się nasze miasto, polecamy na stronach Serwisu Miasta Zamościa - www.zamosc.pl

    Nasze Gimnazjum powstało 1 września 1999r. Przez 10 lat funkcjonowało w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 1, tzw. "Mickiewiczówki". Od 1 września 2009 roku szkoła funkcjonuje w nowej lokalizacji, w odnowionym budynku, obok Szkoły Podstawowej nr 7, na ulicy Sienkiewicza 5. 

Od 1 września  2012r. Gimnazjum nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 7

funkcjonują jako Zespół Szkół nr 2 w Zamościu.

     Uczymy się w odremontowanej szkole, doskonale wyposazonej w nowoczesne środki dydaktyczne. Mamy pięknie odnowione sale dydaktyczne, wszystkie klasy mają zainstalowane tablice interaktywne wraz z multimedialnymi zestawami komputerowymi. Korzystamy z nowoczesnej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu. Pracownia komputerowa pozyskana została w programie współfinansowanym przez Unię Europejską - w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasze gimnazjum jest małą szkołą, ale dobrze wyposażoną w nowoczesny multimedialny sprzęt wspomagający proces dydaktyczny. W 2014 roku pracownia komputerowa została odnowiona w związku ze starzeniem się sprzętu, wszystkie komputery zostały wymienione na nowe. Mamy 3 laboratoria do nauki języków obcych, w jednym z laboratoriów zainstalowano wizualizer (pracownie i laboratoria wyposażone zostały również w oprogramowanie edukacyjne), mamy też multimedialną pracownię wyposażoną w sprzęt audiowizualny oraz ekran projekcyjny, do używania z multimedialmym zestawem komputerowym i tablicą interaktywną. Zajęcia sportowe prowadzone są w odnowionej sali gimnastycznej, w dobrze wyposażonej sali fitness oraz na odnowionym boisku szkolnym. 

   14 czerwca 2004 roku naszej szkole zostało nadane imię Adama Mickiewicza. W uroczystości brało udział wielu dostojnych gości - władze miasta Zamościa, posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele Wydziału Edukacji UM, Delegatury Kuratorium, dyrektorzy zamojskich szkół, uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, nauczyciele, kombatanci, absolwenci dawnej zamojskiej "Mickiewiczówki", przedstawiciele mediów. Sztandar szkoły został poświęcony przez J.E. Ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego. Krótką relację z przebiegu uroczystości można obejrzeć na stronie o nadaniu imienia. Co roku organizujemy uroczystość poświęconą wielkiemu wieszczowi i naszemu patronowi - fotografie z "Dnia Patrona" można obejrzeć w naszych galeriach fotografii.

    Gimnazjum Nr 1 posiada własną bibliotekę i czytelnię z Multimedialnym Centrum Informacji ze stałym dostępem do Internetu. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z możliwości surfowania w sieci w szkolnej bibliotece. Nasza pracownia komputerowa oraz komputery w Multimedialnym Centrum Informacji w bibliotece pozyskane zostały w programie współfinansowanym przez Unię Europejską - w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Potrzebujący porady i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów, znajdują je u Pani Pedagog. W naszej szkole bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski. 

    Nasza młodzież bardzo chętnie bierze udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły i poza szkołą. W szkole są prowadzone zajęcia konsultacyjne i zespoły wyrównywania wiedzy z różnych przedmiotów, działają różne koła zainteresowań: polonistyczne, historyczne, matematyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzno - komputerowe, koło języka niemieckiego, francuskiego, zespół wokalno - instrumentalny. W ramach zajęć sportowych są organizowane wyjazdy na basen. W ramach czwartej godziny WF-u odbywają się ciekawe zajęcia ruchowe: gry zespołowe np. siatkówka, tenis stołowy, badminton, aerobic, taekwon-do

    W naszym gimnazjum zrealizowalismy eksperyment pedagogiczny "Odważnie spełniaj swoje marzenia - zostań lekarzem" wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Prowadzone są również innowacje pedagogiczne z biologii i chemii, języka polskiego, języka angielskiego, innowacje sportowe.

    Uczniowie chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych i prozdrowotnych, realizują ciekawe projekty, na przykład w roku 2006 zrealizowany został projekt "Promujemy krwiodawstwo w naszej szkole". Projekt zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą podstronę internetową o honorowym krwiodawstwie - efekty naszej pracy można obejrzeć na stronie internetowej: http://www.gim1zamosc.strefa.pl/krew 

   W naszym gimnazjum można uczyć się 3 języków obcych. Lekcje języka angielskiego odbywają się trzy razy w tygodniu, z podziałem na grupy. Uczniowie mogą wybrać również drugi język obcy (obowiązkowy) - język francuski lub język niemiecki. Lekcje francuskiego i niemieckiego odbywają się 2 razy w tygodniu z podziałem na grupy.

   Bierzemy udział w różnych ogólnopolskich akcjach i projektach edukacyjnych. W 2003 roku zdobyliśmy zaszczytny tytuł "Szkoła z Klasą", uczestnicząc w akcji Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta RP. 

Mamy certyfikat "Szkoła z klasą"

    We wrześniu 2006 roku zespół nauczycieli z naszego gimnazjum zdobył tytuł "Nauczyciel z klasą" - w programie akcji "Szkoła z klasą", organizowanej przez Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Efekty naszej pracy można obejrzeć na stronach Nauczyciela z klasą.

   We wrześniu 2007 roku rozpoczęliśmy udział w kolejnym programie organizowanym przez Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej - "Uczniowie z klasą". Kilka zespołów uczniowskich pracuje nad projektami i opisuje swoją pracę w blogach na stronach "Szkoły z klasą". W maju 2008, po zakończeniu II edycji akcji "Uczeń z klasą", ośmiu uczniów naszej szkoły uzyskało ten zaszczytny tytuł. 

   W 2004 roku zespół uczniów i nauczycieli z naszej szkoły wziął udział w międzynarodowym konkursie CYBERFAIR. Najważniejszym zadaniem konkursowym było przygotowanie projektu internetowego. Projekt naszego zespołu "Zamość - Światowe Dziedzictwo" (Zamosc - World Heritage) zwyciężył w polskiej edycji konkursu CyberFair, natomiast w edycji międzynarodowej znaleźliśmy się również w grupie zwycięzców, zdobywając GOLD AWARD czyli II miejsce w kategorii "Historical Landmarks". W międzynarodowej edycji CyberFair 2004 wzięło udział 430 szkół z 43 państw świata. Nasz projekt można obejrzeć pod adresem www.cf2004.zamosc.pl

   W 2011 roku nasza szkoła zdobyła kolejne prestiżowe tytuły. Najpierw uzyskaliśmy tytuł "Szkoła dobrych praktyk" uczestnicząc w projekcie Kuratorium Oświaty w Lublinie, a następnie zdobyliśmy tytuł "Szkoła odkrywców talentów" w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas uroczystej gali z okazji nadania szkole tytułu, tablicę "Szkoła odkrywców talentów" odsłoniła Wicekurator Oświaty w Lublinie - pani Anna Dudek-Janiszewska. W 2014r. szkoła zdobyła certyfikat "Prowadzimy WF z Klasą".

                    

   Gimnazjum należy do Ogólnopolskiego Klubu Szkół Tolerancji zorganizowanego przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier". O działalności klubu można poczytać na stronie poświęconej Klubowi Szkół Tolerancji. W latach 2004-2005 realizowaliśmy zadania związane z tolerancją wobec osób niepełnosprawnych. W roku szkolnym 2005-2006 nasze działania skupiły się na tematyce tolerancji wobec mniejszości narodowych. W listopadzie 2005 roku zorganizowaliśmy międzyszkolna debatę "Granice tolerancji". 1 grudnia 2006r. uczeń naszego gimnazjum Maciej Dłuś zajął II miejsce w ogólnopolskim finale III Międzygimnazjalnego Konkursu na prezentację multimedialną "Mniejszości narodowe w moim regionie. Historia jednej rodziny", konkurs zorganizowany został przez Gimnazjum nr 2 w Łodzi - członka Klubu Szkół Tolerancji. Co roku nauczyciele i uczniowie z naszego gimnazjum organizują lekcję integracyjną wspólnie z nauczycielami i młodzieżą z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Zamościu.

   W 2008 roku uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym dla szkół średnich i gimnazjów „Odważmy się być wolnymi”, zorganizowanym przez Muzeum Historii Polski w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczniowie kl. IIIa Paweł Medak, Angelika Koman, Klaudia Lizak,  przedstawili portret Ludwika Mieczysława Potockiego, autora pierwszej monografii o Zamościu i praca ich została wyróżniona przez jury projektu.

   W 2009 roku Robert Dubel został finalistą ogólnopolskiego konkursu "Uczę się języka francuskiego ponieważ...". Organizatorem konkursu była Ambasada Francuska w Polsce.

   Aktywnie bierzemy udział w życiu miasta, uczestnicząc w różnych uroczystościach. Nasi uczniowie brali udział w koncercie "Zamość - Papieżowi" 7 kwietnia 2005 roku. Kilka lat później zorganizowaliśmy dziękczynny koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II "Dlatego Święty". Koncert odbył się dwukrotnie dnia 5 maja 2011 roku w zamojskim GKO oraz dnia 20 czerwca 2011 roku w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego. Szkoła organizuje również obchody ważnych uroczystości i rocznic, na przykład widowisko w Zamojskim Domu Kultury z okazji 60-tej rocznicy Powstania Warszawskiego oraz z okazji Roku Zamościa. 

   Nasza szkoła sprawuje patronat nad Pomnikiem upamiętniającym czyn zbrojny Żołnierzy Batalionów Chłopskich - AKT PATRONACKI - skan
   Nasza szkoła otrzymała Certyfikat za udział Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008, której organizatorami byli: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, Fundacja "Trzeźwy umysł",  a patronat objęły: Ministerstwo Sportu i Turystyki i Ministerstwa Edukacji oraz Komenda Główna Policji i Polski Komitet Olimpijski. Skan Certyfikatu


    Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w różnych konkursach i zawodach - wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, efektem tego są nagrody, wysokie miejsca i wyróżnienia. Mamy wielu laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Aktywność i chęć współzawodnictwa działają niezwykle mobilizująco na młodzież i pedagogów. Efekty naszej pracy można obejrzeć na stronach poświęconej największym sukcesom naszych uczniów w konkursach miejskich, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. O sukcesach naszej szkolnej społeczności wiele można znaleźć w mediach lokalnych.