EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY W NASZYM GIMNAZJUM

  

ODWAŻNIE SPEŁNIAJ SWOJE MARZENIA - ZOSTAŃ LEKARZEM!

W roku szkolnym 2011/12 w szkole prowadzony jest eksperyment pedagogiczny pod nazwą:
"Odważnie spełniaj swoje marzenia - zostań lekarzem!"

W ramach organizowania eksperymentu szkoła nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Współpraca Gimnazjum nr 1 i WSZiA obejmuje cykl spotkań      organizowanych dla gimnazjalistów.  Studenci Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki WSZiA prowadzą dla młodzieży gimnazjum wybrane zajęcia, dotyczące problematyki zdrowia i zdrowego stylu życia. Uczniowie uczestniczą w wykładach organizowanych  na terenie WSZiA. Planowane są również wizyty uczniów w Klinice Rehabilitacyjnej WSZiA w Zamościu celem zapoznania uczniów z procesem rehabilitacji w praktyce.


Autorki eksperymentu
p.Marta Majewska - nauczycielka biologii i  p. Elżbieta Danilewicz - nauczyciel chemii, adresują zajęcia do uczniów, którzy  chcą rozwijać zainteresowania biologiczno-chemiczne oraz dotyczące zdrowego stylu życia.

Cele eksperymentu:
- rozwijanie zainteresowań biologią i chemią
- kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi,
- wskazanie działań zmierzających do poprawy zdrowia uczniów i ich rodzin,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- zainteresowanie uczniów problemami medycznymi: przyczyny chorób oraz ich profilaktyka, zdrowe żywienie, wady postawy, uzależnienia, walka ze stresem, przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia,
- kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich, szczególnie w stosunku do osób niepełnosprawnych i chorych
- propagowanie idei wolontariatu.

 


Przykłady działań w ramach eksperymentu: udział w pokazach pierwszej pomocy, doświadczenia chemiczne, udział w konferencji naukowej na WSZiA , spotkanie z prodziekanem i studentami wydziału fizjoterapii i pedagogiki WSZiA, prezentacja studentki fizjoterapii dla naszych uczniów, .

 

 

 

Informacje o działaniach w ramach eksperymentu prowadzonych w naszym gimnazjum regularnie ukazują się w aktualnościach naszej strony internetowej. Więcej fotografii i informacji o tych działaniach można znaleźć w archiwum aktualności>>.

 

Projekt "Czy zdrowo odżywiamy się w szkole" - prezentacja>>>

 

Mówili o nas w mediach: