W 2004 roku odnieśliśmy podwójny wielki sukces:

zajęliśmy I miejsce w edycji polskiej międzynarodowego konkursu CYBERFAIR

oraz II miejsce w edycji międzynarodowej tego konkursu 

w kategorii "HISTORICAL LANDMARKS"

 

Zespół uczniów i nauczycieli z Gimnazjum Nr 1 w Zamościu wziął udział w międzynarodowym konkursie CyberFair 2004. Wzięliśmy udział w edycji światowej tego konkursu oraz w edycji polskiej.

CyberFair - Edycja Polska jest częścią ogólnoświatowego programu CyberFair utworzonego oraz koordynowanego przez GlobalSchoolNet w Kalifornii. Jego celem jest wykorzystanie przez szkoły oraz lokalne społeczności na całym świecie Internetu jako narzędzia do wymiany informacji, poznania tradycji różnych kulturowo grup społecznych, a także ustanowienie współpracy tak, aby osiągnąć ostateczny cel, jakim jest ukończenie podjętego projektu. Zaangażowanie młodzieży w projekty wykraczające poza przyjęte standardy edukacyjne i schematy służy zawieraniu znajomości wśród młodzieży z całego świata oraz jednoczeniu lokalnych społeczności.

   CyberFair to wzorcowy przykład jak szkoły wraz z nauczycielami oraz uczniami mogą dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami na arenie światowej. Projekty konkursowe muszą być publikowane w języku angielskim, który jak wiadomo jest obecnie językiem międzynarodowym. Dzięki czemu zbiór wszystkich prac staje się ogólnoświatowym dziedzictwem. Uczestnicy konkursu CyberFair efektywnie tworzą projekty na użytek uczniów z całego świata poprzez współpracę, wspólne odkrycia, a także tworzenie merytorycznej części projektu.

   Przez dziewięć lat istnienia programu CyberFair liczba uczniów biorących udział w tym konkursie przekroczyła 750.000, a co ważniejsze, uczniowie Ci pochodzili z ponad 100 krajów. Od samego początku funkcjonowania po dziś dzień, program CyberFair jest uważany za największe wydarzenie tego typu na świecie, istniejące w oparciu o sieć Internet. Konkurs zachęca uczniów do tego, by zostali ambasadorami swoich lokalnych społeczności.

Pierwszym i jednym z najważniejszych zadań jest wykonanie witryny internetowej w wybranej kategorii i wykonanie jej w języku angielskim (opcjonalnie w języku ojczystym). Wybraliśmy kategorię “Historical landmarks” (Historyczne miejsca) i opracowaliśmy projekt na temat “Zamość – Światowe Dziedzictwo”. Naszym zadaniem była też współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Za zgodą prezydenta Zamościa – pana Marcina Zamoyskiego projekt został opublikowany na oficjalnym serwerze i w domenie miasta Zamość pod adresem www.cf2004.zamosc.pl. Łącznie z projektem na wybrany temat należało opublikować na serwerze GlobalSchoolHouse CyberFair opis projektu w języku angielskim. Następnym zadaniem była recenzja prac i opisów projektów innych uczestników konkursu. W edycji polskiej ocenialiśmy prace z dwóch liceów gdańskich, VII LO we Wrocławiu, gimnazjów z Wałbrzycha i Łodzi oraz gimnazjum z Wilna. W edycji światowej CyberFair ocenialiśmy projekty uczniów ze szkół na Tajwanie, Filipinach, z USA oraz Kanady, projekty te były jednak z innej kategorii niż nasza (Environmental Awareness).

W projekcie brało udział 32 uczniów pod kierunkiem 6 nauczycieli: koordynatora i pomysłodawcy projektu p. Ewy Pendyk – nauczycielki informatyki, p. Marii Łysakowskiej – nauczycielki historii, polonistki p. Krystyny Herdyńskiej oraz nauczycielek języka angielskiego: p. Agnieszki Szuwary, p. Lidii Mróz i p. Joanny Szafraniec. Liderami projektu byli uczniowie: Adrian Łuszczyński, Mateusz Łopaciński i Kamil Lis oraz lider zespołu tłumaczącego – Maciej Wróblewski.

Nasz zespół odniósł sukces – w edycji polskiej CyberFair zajęliśmy I miejsce oraz II miejsce GOLD AWARD w edycji światowej w kategorii "Historical Landmarks". Jesteśmy pierwszą polską szkołą, której udało się zająć tak wysokie miejsce w 10 letniej historii konkursu CyberFair. W edycji CyberFair 2004 wzięło udział 430 szkół z 43 państw świata.

Strona zwycięzców konkursu CyberFair 2004 edycja światowa CyberFair 2004 
http://www.globalschoolnet.org/gsncf/winners/index.cfm?year=2004

 "Nagrodzona witryna" na stronie oficjalnej Urzędu Miasta Łodzi  – I miejsce Gimnazjum nr 1 w polskiej edycji międzynarodowego konkursu CyberFair:
http://uml.lodz.pl/index.php?str=1059&id=2801