Wydarzenia 2018/19

Harmonogram konkursów kuratoryjnych w naszej szkole

Gimnazjum nr 1

LP.

Konkurs

Data eliminacji szkolnych

1.

Polonistyczny

16.10.2018

2.

Języka niemieckiego

11.10.2018

3.

Matematyczny

18.10.2018

4.

Języka hiszpańskiego

09.10.2018

5.

Historyczny

15.10.2018

6.

Języka francuskiego

10.10.2018

7.

Fizyczny

08.10.2018

8.

Języka angielskiego

19.10.2018

9.

Chemiczny

17.10.2018

10.

Biologiczny

22.10.2018

11.

Geograficzny

12.10.2018

Szkoła Podstawowa nr 7

LP.

Konkurs

Data eliminacji szkolnych

1.

Fizyczny

08.10.2018

2.

Języka angielskiego

19.10.2018

3.

Chemiczny

17.10.2018

4.

Biologiczny

10.10.2018

5.

Geograficzny

12.10.2018

6

Historyczny

15.10.2018

7

Polonistyczny

16.10.2018

8

Języka niemieckiego

11.10.2018

9

Matematyczny

22.10.2018

10

Języka hiszpańskiego

09.10.2018

11

Języka francuskiego

10.10.2018

Więcej informacji - Konkursy kuratoryjne >>>>

 

Prośba do Rodziców

Szanowni Państwo!

W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci, w imieniu własnym, dyrektora Biblioteki Pedagogicznej i kierownika LSCDN w Zamościu, zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o nieblokowanie drogi pożarowej, miejsc zarezerwowanych dla służb ratowniczych oraz wjazdu do naszych placówek i parkowanie wyłącznie w miejscach dozwolonych.

Z poważaniem
Alicja Dubel

 

Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2018-2019

NNW_Oswiata_opis_zakresu_rok_szkolny_2018-2019.pdf

NNW_Oswiata_oswiadczenie_przedstawiciela_ubezpieczonego_grupowe.pdf

NNW_Oswiata_oswiadczenie_przedstawiciela_ubezpieczonego_indywidualne.pdf

NNW_Oswiata_zgloszenie_szkody.pdf

NNW_Oswiata_zgloszenie_szkody_skrot.pdf

Debata Szkolna „Model współczesnego patrioty”

W Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zamościu odbyła się debata, na której omawiany był temat modelu współczesnego patrioty. Spotkanie odbyło się 11 października 2018 r. i wzięli w nim udział uczniowie klas VI, VII i VIII ze szkoły podstawowej oraz klas III oddziałów gimnazjalnych. Debatę przygotowała i przeprowadziła p. Marta Słomianowska, wspierały ją w tym p. Małgorzata Drozd, p. Iwona Zgnilec, p. Edyta Wilczyńska – Krawiec oraz p. Joanna Muda.

Na początku uczestnicy debaty drogą losowania zostali podzieleni na sześć grup i zapewne niejeden z nich się zdziwił, dlaczego na stołach leżą kolorowe kapelusze.

P. Jolanta Krywko – wicedyrektor szkoły, serdecznie powitała wszystkich zebranych i życzyła owocnych obrad.

Debata rozpoczęła się od swobodnej rozmowy o tym, z czym młodzieży kojarzy się patriotyzm i jakie postaci historyczne, według nich, są przykładem polskich patriotów. Odpowiedzi sugerowały w większości, że patriotą jest ten, kto walczy w obronie ojczyzny, poświęca się dla niej, oddaje za nią życie (m.in. Józef Piłsudski, Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Jan Brytnar „Rudy”, Aleksy Dawidowski „Alek”, Tadeusz Kościuszko i inni)

Pojawiło się zatem pytanie, czy można być patriotą w czasach pokoju? Aby uzyskać na nie odpowiedź uczestnicy zostali zaproszeni do pracy metodą „myślących kapeluszy” Edwarda de Bono. Metoda ta polega na tym, że debatujący zostają przydzieleni do sześciu grup, które reprezentują odpowiedni kolor kapelusza: biały, czerwony, żółty, zielony, czarny i niebieski. Grupy pracują na tych samych materiałach, lecz skupiają się na innych wartościach. Grupa „białego kapelusza” przedstawia suche fakty, „czerwonego” skupia się na uczuciach i emocjach,  „żółci” reprezentują optymizm, starają się znaleźć korzyści i szanse, team „czarnego kapelusza” zastanawia się nad zagrożeniami i ryzykiem, „zieloni” to kreatywność, a nad wszystkim czuwają uczestnicy w niebieskich kapeluszach, którzy są koordynatorami. Wyjaśniła się więc zagadka, po co na stołach leżały różnokolorowe kapelusze.

Każda z grup otrzymała definicję patriotyzmu, nacjonalizmu i szowinizmu według „Słownika języka polskiego PWN”, fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II (przemówienie w ONZ – NY 1995 r.), Samuela Pereiry (Gazeta Polska Codziennie), Sławomira Jastrzębowskiego (Super Express) oraz Jerzego Kwolka (RMF FM).

Po wykonaniu zadania, wybrani reprezentanci przedstawili przemyślenia grupy, z których wyłonił się spójny obraz współczesnego patriotyzmu:

Patriotyzm to umiłowanie ojczyzny, poświęcenie się dla jej dobra, uczestnictwo w manifestacjach, szacunek dla symboli narodowych. To także dbanie o rodzinę, płacenie podatków, dbanie o środowisko, wspieranie narodowej kultury, sztuki, nauki. Kupowanie rodzimych produktów, niewyjeżdżanie na emigrację. Patriotyzm to piękne uczucie, które dostarcza nam wielu emocji takich jak duma, radość, wzruszenie, niezłomność. Daje nam poczucie własnej wartości, tożsamości, przynależności. Uczy nas tolerancji i szacunku dla innych narodowości. Jednak trzeba uważać, aby patriotyzm nie przekształcił się w nacjonalizm i szowinizm, bo może to doprowadzić do pogorszenia stosunków międzynarodowych, dyskryminacji,  a nawet konfliktów zbrojnych.

Następnie uczestnicy debaty obejrzeli w ciszy i skupieniu krótki film z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego pt.: „Co Powstańcy chcieliby przekazać dzisiejszej młodzieży”. Bohaterowie w prostych słowach radzili młodym, aby się uczyli, mieli własne zdanie, ale szanowali innych, aby byli przyzwoitymi ludźmi i byli tolerancyjni, żeby znali swoje prawa, ale też i obowiązki, aby zrozumieli, co to znaczy być obywatelem, szanowali wolność i pamiętali o tym, co się wydarzyło kiedyś.

Po obejrzeniu filmu oraz krótkiej dyskusji na temat jego treści i przekazu uczestnicy przystąpili do realizacji ostatniego zadania – opracowania Modelu Młodego Patrioty. Wśród wymienionych pożądanych zachowań znalazły się m. in. zalecenia, aby brał udział w wolontariatach, dbał o poprawną polszczyznę, kochał swój kraj, szanował starszych, był odpowiedzialny, uczciwy i prawdomówny, dbał o środowisko, rodzinę i bliskich, pomagał potrzebującym, zachowywał odpowiednią postawę podczas hymnu, znał historię swojego kraju, dbał o kulturę i tradycję, uczestniczył w manifestacjach itd.

Uczestnicy debaty zostali zobowiązani do tego, aby przekazać w swojej klasie, o czym rozmawiali podczas spotkania i przedstawić wypracowane materiały.

Na zakończenie zabrał głos Jakub Romaszko, uczeń III klasy gimnazjalnej, który bardzo mądrze i dojrzale posumował debatę:

Na początku naszej debaty padło jedno zdanie „Jesteśmy Polakami, jesteśmy patriotami”. Zdanie to jest ograniczone, gdyż nie chodzi tylko o sprowadzenie patriotyzmu do tego, że jesteśmy Polakami. Patriotyzm to jest coś większego. Nieważne, czy jesteś Niemcem, czy Polakiem, Amerykaninem, Rosjaninem. Kochasz swój kraj, dbasz o niego, pielęgnujesz jego historię i pogłębiasz wartości swoje. To nie dotyczy tylko Polski, tylko wszystkich narodowości. (…)

W dzisiejszych czasach dużo Polaków nie pielęgnuje swojej historii, nie zna jej, nie uczy się o tym (…) nie skupia się nad tym. Patriotyzm, który z założenia wychodzi z dbania o dobro własnego kraju (…) i narodu, przeradza się w szowinizm.  To, co się pojawia na meczach, czyli różni kibole (…), ludzie, dla których jesteś patriotą, jeżeli nie traktujesz policji z szacunkiem, nie traktujesz drugiego człowieka z szacunkiem. Potem patriotyzm przeradza się (…) w nienawiść i agresję (…)

Polacy był narodem, który po Żydach ucierpiał najbardziej podczas II wojny światowej, a w dzisiejszych czasach, dużo Polaków propaguje nazizm, utożsamia się z nacjonalizmem. Mamy piękny model patriotyzmu, który się wywodzi z XIX w., w którym Polacy dbali o swoją tożsamość,  przeciwstawiali się rusyfikacji, germanizacji. Osoby, które walczyły w powstaniach (…), wiedziały, że przynależą do Polski. W dzisiejszych czasach to zanika. Wszyscy działają na samowolkę, każdy traktuje patriotyzm inaczej (…) Jedni interpretują go tak, jak powinno być: dbać o dobro narodu, chodzić na manifestacje, szanować symbole narodowe. A inny myśli: „Jestem Polakiem”, założy sobie bluzę z symbolem „Polski Walczącej” i idzie się z kimś bić. Skrajność, która się wywodzi od pięknych założeń umiłowania kraju.

Dlatego trzeba pamiętać o tym, ażeby rozumieć, co to słowo znaczy. Pielęgnować wartości sprzed lat, ażeby patriotyzm służył naszej Ojczyźnie.

Tekst: M. Słomianowska, zdjęcia: M. Drozd

Młodzieżowy ART Kolektyw

Od października ruszył w Zamojskim Domu Kultury projekt Młodzieżowy ART Kolektyw, który adresowany jest do kreatywnej młodzieży. Jest to możliwość działania twórczego, spotkania nowych ludzi interesujących się kulturą, to czas pokazania miastu „Młodzi tu działają!”.

MAK to projekt trwający do grudnia, zakłada warsztaty, spotkania z psychologiem, z animatorami kultury oraz opiekunami merytorycznymi, wydarzenia plenerowe – i najważniejsze - własne działanie młodych ludzi!

Zostały stworzone trzy grupy: logistyczna, teatralna i plastyczna, która prowadzona jest przez p. Martę Słomianowską. Już kilka osób z naszej szkoły dołączyło do młodych artystów. Praca twórcza wre, a wszystko, co zostanie stworzone w ramach MAK – u, zostanie zaprezentowane na „MAK Festiwalu – Festiwalu Młodych w Zamościu”, który odbędzie się w grudniu.

Jeżeli ktoś chce dołączyć do zespołu, zapraszamy do ZDK-u!

Tekst i zdjęcia: Marta Słomianowska

„Pola Nadziei”

9 października odbyło się uroczyste sadzenie żonkili przed Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach I. Honorowy patronat nad XXI edycją kampanii „Pola Nadziei” tradycyjnie objął J. E. Ks. Bp Marian Rojek. Na uroczystość przybyło ponad 30 szkół współpracujących z hospicjum.  

Naszą szkołę reprezentowała delegacja w składzie: uczniowie z kl. VIa - Szymon Drozd i Michał Muda, z kl. VIIa - Mateusz Krawiec oraz opiekun pani Joanna Muda, którzy, podobnie jak inni uczestnicy tej akcji, zasadzili cebulki żonkili symbolizujące nadzieję, a także solidarność z ludźmi nieuleczalnie chorymi.

Łącznie wysadzono ok.600 cebulek przed budynkiem hospicjum, zaś w naszej szkole, zostaną zasadzone na specjalnie przygotowanej rabacie przy wejściu do budynku szkoły, aby na wiosnę pięknie kwitnące żonkile zachęcały do wspierania akcji hospicyjnej.

Tekst i zdjęcia: J. Muda

Dzień Chłopaka w Escape Room

5 października klasa III B wraz z wychowawczynią p. Edytą Wilczyńską- Krawiec oraz z p. Waldemarem Orzechowskim wybrała się do „Bastionu Escape Room”, czyli do pokoju z zagadkami. Chcąc z niego wyjść, trzeba użyć sprytu i pracować w zespole. Chłopcy podzielili się na grupy i rozpoczęli zabawę w trzech pokojach: Garderoba gwiazdy, W krainie zabawek i w Infiltracji. Prawie wyszli przed czasem, oczywiście po rozwiązaniu swoich zagadek.

Dziewczyny także nie próżnowały i bawiły się na torze przeszkód w „Jasiu i Małgosi”. Był berek, był basen z kulkami, a przede wszystkim wspaniała zabawa.

Wszyscy jednogłośnie powiedzieli, że to był najlepszy Dzień Chłopaka na świecie i trzeba go powtórzyć.

(Tekst: K. Ulicka, zdjęcia: K.Ulicka i W.Orzechowski)

Sukcesy w lekkiej atletyce

28.09.2018 młodzież naszej szkoły  wzięła udział w OTWARTYCH MISTRZOSTWACH MIASTA ZAMOŚĆ I POWIATU ZAMOJSKIEGO LZS W LEKKIEJ ATLETYCE DLA KLAS VII, VIII ORAZ GIMNAZJÓW.

Na podium stanęli:
Alan Marczyk rocznik 2006 - I miejsce skok w dal
Samanta Walczuk rocznik 2005 - I miejsce skok w dal, III miejsce bieg 100m
Bartłomiej Półtorak rocznik 2005 - II miejsce bieg 1000m
Kinga Staszczuk rocznik 2003 - I miejsce skok w dal, I miejsce rzut oszczepem  
Szymon Wanarski rocznik 2003 III miejsce 1000m
Dominik Malczewski 2003 I miejsce skok wzwyż

Tekst i zdjęcia: Radosław Witkowski

 

Archipelag Skarbów

W dniach 27-28.09.br. uczniowie III klas gimnazjalnych uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych z cyklu Archipelag Skarbów. Prowadzący zaprosili uczestników do symbolicznego poszukiwania takich skarbów, jak przyjaźni, życia z pasją, wolności oraz długotrwałej miłości. Zajęcia, w ciekawy i odważny sposób, poruszały tematy życia w trzeźwości oraz temat seksualności. Zachęcały młodzież do wyboru wymagającej i trudniejszej drogi życia, szczególnie w sferze budowania trwałych relacji miłosnych, które mają się opierać na sferze nie tylko uczuć i cielesności, ale na sferze rozumu i sferze duchowej. Ciekawe ćwiczenia praktyczne, zabawa, konkursy przybliżały uczniom te trudne tematy i sprawiły, że czas ten był dla nich ciekawy i bogaty w wartościowe treści.

Tekst: M. Mówińska, zdjęcia: W. Orzechowski

 

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28 września 2018 r. nasza szkoła uczestniczyła  w VIII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia pod hasłem: "Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!"

Akcja miała na celu zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości. 

I Wojewódzki Konkurs Plastyczny 
„Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży 
– Zamość 2018”

W roku szkolnym 2017/2018 Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu ogłosił I Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży”. Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość - Pana Andrzeja Wnuka, Posła Na Sejm RP - Pana Jarosława Sachajko oraz Posła Na Sejm RP – Pana Sławomira Zawiślaka.

27 września 2018 r. w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej” odbyło się podsumowanie oraz wernisaż najciekawszych rysunków. Na konkurs wpłynęło 457 prac z 47 placówek województwa lubelskiego. Uczniowie naszej szkoły również wzięli aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Portrety Józefa Piłsudskiego wykonano pod opieką p. Marty Słomianowskiej.

Absolwent naszej szkoły - Bartosz Skowyra (w roku szkolnym 2017/2018 uczeń kl. IIIa oddziałów gimnazjalnych) za swoją pracę otrzymał III nagrodę w Kategorii III - uczniowie gimnazjów i szkół ponadpodstawowych.

Serdecznie Bartoszowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów już w nowej szkole!

(Marta Słomianowska)

79. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

27 września nasi uczniowie, poczet sztandarowy wraz z opiekunem uczestniczyli w uroczystych obchodach 79. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Główne uroczystości odbyły się o godz. 17:00 przed pomnikiem AK przy ul. Partyzantów. Następnie uczestnicy przeszli do Katedry Zamojskiej na mszę świętą, która została odprawiona o 18:00.

Obchody 79. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego zostały zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wraz z współorganizatorami: Urzędem Miasta Zamość, 3. Batalionem Zmechanizowanym w Zamościu i 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Wilkołazka

"Dywizjon 303. Historia Prawdziwa"

24. września uczniowie klas 6- 8 szkoły podstawowej oraz klas 3. gimnazjum obejrzeli w CKF w Zamościu najnowszy film Denisa Delicia, ukazujący sukcesy polskich lotników Dywizjonu 303 w bitwie powietrznej o Anglię, który został zainspirowany książką  Arkadego Fiedlera  o tym samym tytule.

Film nie ukazuje  działań dywizjonu przez całą wojnę, a jedynie jej część – tę, w której święcili triumfy. Kończy się w momencie, gdy odwiedza ich król Anglii. Reżyser nie zdecydował się na pokazanie momentu, gdy Dywizjon 303 zaczyna tracić część swojej eskadry. Skupiono się tylko na ich sukcesach. Bohaterowie ani razu nie wahają się przed wyruszeniem na misję. Niczego się nie boją. Śmierć na polu walki jest dla nich niewyobrażalna. Wszędzie są witani brawami i uśmiechem na ustach. Otrzymują gratulacje od samego Króla Wielkiej Brytanii, który wita ich jak swoich. Są najlepszymi z najlepszych i tak są traktowani.

Wspaniała obsada aktorska: Adamczyk, Królikowski, Wieczorkowski, Zakościelny, Prus, Rozbicki, Kwiatkowski sprawiła, że wszyscy zadowoleni wrócili do szkoły.

Tekst: J. Muda, zdjęcia: W. Orzechowski

Akcja „Kromka Chleba dla sąsiada”

W dniach 21 - 22. 09. 2018 r. uczniowie naszej szkoły z klasy VII szkoły podstawowej i IIIc gimnazjum uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Caritas "Kromka Chleba dla sąsiada". Pod opieką  nauczycieli: J. Beńko, J. Mudy, J. Bulak zbierali produkty żywnościowe w sklepie Biedronka przy ul. Lipskiej w Zamościu. Dziękujemy za dobro, którym dzielicie się z osobami potrzebującymi.

Tekst i zdjęcia:  Joanna Bulak

Gimnazjaliści wybrali  samorząd uczniowski

20 września odbyły się wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je kampania przedwyborcza, podczas której kandydaci przedstawiali swój program działań.

W głosowaniu wzięło udział 93. uczniów - wszystkie głosy były ważne.

Po przeliczeniu oddanych głosów, komisja złożona z przedstawicieli klas:3a, 3b i 3c oraz opiekunki samorządu ogłosiła wyniki oraz skład samorządu na nowy rok szkolny:

- Przewodniczący - Bartosz Bratkowski kl.3b (36 głosów),

- V-ce przewodniczący – Dominik Hawryluk kl.3c (29głosów),

- Skarbnik- Jakub Kopiel kl.3c (15 głosów),

- Sekretarz- Justyna Skowyra kl. 3a (13 głosów).

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej pracy!!!

 

Narodowe czytanie - podziękowanie

Obchody 79 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

17 września delegacja z naszej szkoły uczestniczyła w miejskich obchodach 79 rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę. Uroczystości, z udziałem Pana Prezydenta Andrzeja Wnuka, odbyły się na zamojskiej Rotundzie.

tekst i zdjęcia: Maria Garbuz

Uczestniczyliśmy w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” 
na Rynku Wielkim

W dniu 8 września dwie uczennice naszej szkoły: Martyna Wnuk z kl. VIIa i Maria Wojtyna z kl. VIIIa zaśpiewały podczas Narodowego Czytania na Rynku Wielkim. Duchowo wspierały je rodziny, nauczyciele oraz koleżanki i koledzy. Obecna była też Pani Dyrektor Alicja Dubel.

Dziewczęta pięknie zinterpretowały trudne, ale wzruszające i trafiające wprost do serca utwory Marka Grechuty o charakterze patriotycznym. W wykonaniu Martynki  zgromadzeni na Rynku mieszkańcy Zamościa usłyszeli „Ojczyznę”, a Marysia zaśpiewała „Wolność”. Obydwie uczennice zebrały gromkie brawa.

Przygotowała je pani Katarzyna Beda.  

Podziękowanie

Tekst: Maria Garbuz, zdjęcia: Alicja Dubel

Uczestniczyliśmy w VII edycji Narodowego Czytania

W dniu 7 września 2018 r. nasza szkoła wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną włączyła się w Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” oraz wierszy patriotycznych w związku z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski. Uczestnikami VII już edycji Narodowego Czytania byli: dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 oraz dyrektor i pracownicy Biblioteki Pedagogicznej. Po wystąpieniu Pani Doroty Mach zaprezentowali się najmłodsi uczestnicy, z pierwszych i drugich klas, śpiewając piosenki i recytując wiersze. Alicja Sierpniowska i Piotr Nowosad z kl. IIa zaśpiewali „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Uczniowie z Ia: Julia Góźdź, Aleksandra Słupska, Franciszek Jedliński, Alex Suski i Szymon Kuks powiedzieli, „Katechizm polskiego dziecka”, a Mateusz Dydiok i Tomasz Gołębiowski również z Ia recytowali wiersz „Polska”. Występy najmłodszych zakończyła Katarzyna Kardasz z Ia , „Modlitwą polskiego dziewczęcia”. Z patriotycznym repertuarem wystąpili również uczniowie klasy VII: Iga Bielecka, Luiza Harczuk, Martyna Wnuk, Julia Pawlasiuk, Maja Tymecka, Mateusz Krawiec i VIII: Agnieszka Tokarska, Maja Panas-Kaźmierczak, Sara Szumigaj, Maria Wojtyna, Łucja Żelazny i Krystian Józefko oraz Pani Alicja Dubel i Pani Maria Garbuz. Wybrane fragmenty „Przedwiośnia” S. Żeromskiego przeczytali  gimnazjaliści z klasy IIIb: Dawid Reszczyński i Karol Jaskułecki oraz pracownicy Biblioteki Pedagogicznej. Później wszyscy zebrani obejrzeli przygotowaną wystawę różnych wydań  „Przedwiośnia”. Na zakończenie uczestnicy otrzymali do własnych książek pamiątkową pieczęć przygotowaną z okazji Narodowego Czytania przez Kancelarię Prezydencką. Pani Dyrektor Alicja Dubel podziękowała za udział w tym szczytnym przedsięwzięciu i zaprosiła na kolejne spotkanie z klasyką polskiej literatury za rok.

Uczniów przygotowała p. Maria Garbuz i P. Katarzyna Beda.

Spotkanie prowadziła p. Anna Sokalska-Wosiek.  

Tekst: Maria Garbuz, zdjęcia: Waldemar Orzechowski

 

3 września 2018 r. - początek roku szkolnego 2018/2019
"Szkoła jest okrętem na oceanie wiedzy..."

3 września o godzinie 9.00 odbyły się spotkania wychowawców z uczniami klas II–VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum, po których wszyscy udali się do Kościoła Świętego Mikołaja na uroczystą Mszę Św. inaugurującą nowy rok szkolny.

Po mszy o godzinie 11.30 odbył się uroczysty apel dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Część oficjalną rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrała Pani dyrektor Alicja Dubel, która powitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość a przede wszystkim tych najmłodszych. Uczniowie klas Va oraz Vc  przywitali młodszych kolegów częścią artystyczną. Nad całością czuwały p. Iwona Więsyk, p. Karolina Tyrka i p. Katarzyna Beda, a dekoracja sali została wykonana przez p. Annę Sawiniec - Szczech.

Wychowawcą klasy Ia została p. Agnieszka Dybzińska, klasy Ib – p. Anna Taras, natomiast klasy Ic – p. Anna Kardasz.

Tekst: K. Tyrka, zdjęcia: J. Bulak, K. Serafin

79 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku – to tragiczna w historii Polski data, która została upamiętniona na zamojskiej Rotundzie. Obchody rocznicy w zamojskim miejscu kaźni poprzedziła msza św. w intencji Ojczyzny w zamojskiej Katedrze. Uczniowie naszej szkoły wraz z panią dyrektor Alicją Dubel, panią Iwoną Kurzempą- Sarzyńską i panią Marią Garbuz uczestniczyli w miejskich obchodach 79 rocznicy napaści Niemiec na Polskę. Pan prezydent Zamościa w swoim wystąpieniu wspomniał historię wysiedleń podkreślając tragizm dzieci ,które stały się ofiarami wojny. Następnie odbył się apel pamięci oraz salwa honorowa. Delegacje złożyły wieńce i kwiaty, a 25 Batalion Piechoty w Zamościu ułożył z białych i czerwonych zniczy flagę Polski. Uroczystość uświetnił koncert Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

Tekst i zdjęcia: Iwona Kurzempa- Sarzyńska